Därför ska du använda Geometra

Därför ska du använda Geometra

Geometra hjälper dig genom att spara tid, öka spårbarhet och lönsamhet samt undvika missförstånd i dina byggprojekt. Ett verktyg som du använder genom hela projektets livscykel från anbud till avslut.

Det här är Geometra

Geometra är ett kraftfullt och lättanvänt program för att skapa kalkylunderlag. Vare sig du idag använder ett kalkylprogram eller skapar dina anbud i Excel. Geometra är verktyget genom hela projektets livscykel. Programmet är molnbaserat och du har åtkomst till det från vilken enhet som helst. Någon installation behöver inte göras. Du anger användarnamn och lösen och är inne i programmet, redo att börja arbeta. Alla uppdateringar och prestandaförbättringar sker sömlöst. Du skapar kalkylunderlag för att kunna återanvända strukturerade data genom hela projektets livscykel. Du uppnår transparens och kan upptäcka och åtgärda felaktigheter och brister i tid, för att därmed uppnå optimal ekonomi i dina projekt. Genom att följa Geometras arbetsprocess förbereder du dig för framtida krav om BIM.

Så använder du Geometra

Börja med att skapa ett nytt projekt – ladda upp tillhörande filer och dokument, PDF:er eller IFC-modeller, i en Drive.  Sätt sedan ett referensmått efter ett känt mått på ritningen. Skapa en struktur genom en uppsättning av mappar för dina objekt, eller återanvänd sedan tidigare sparade mappstrukturer i programmet.

Med hjälp av mätverktygen för area, linje och punkter mäter du upp och skapar kalkylobjekt. Ett objekt skapas en gång och återanvänds sedan ett oändligt antal gånger i din kalkyl. Döp dina objekt och de får hög spårbarhet genom hela processen. Mängdberäkna och skapa din anbudskalkyl genom att använda de integrerade kalkylraderna i programmet som du kopplar till ett eller en grupp av objekt. Här sammanställer du sedan dina mängder och kan sätta pris och tid på arbete och material.

Din BIM-anpassade arbetsprocess i Geometra

Vid vunnet anbud duplicerar du, dvs skapar en exakt tvilling till anbudskalkylen som därefter låses. Anbudskalkylen är nu det referensobjekt du kommer att använda under hela projektets livstid. Den duplicerade ”tvillingen” döps till produktionskalkyl och är nu det levande dokument som delas av alla medarbetare som skall ha tillgång till projektet som t ex kalkylator, arbetsledare och hantverkare. Alla kan se en ständigt uppdaterad version av produktionskalkylen och tillhörande ritningar och beskrivningar. Genom att följa denna process förbereder du dig på eventuella framtida krav på BIM. Ute på fältet kan man enkelt uppdatera arbetsflödet på kalkylobjekten genom att ange aktuell status: Ej påbörjat, påbörjat, granskning eller färdig. Genom att duplicera produktionskalkylen skapar du ett separat underlag för t ex dina ÄTA. Naturligtvis kopierar du ÄTA och lägger in informationen i produktionskalkylen.

Genom att hela tiden arbeta med definierade och namngivna objekt, mappstrukturer och sparade kalkylrader säkerställer du att alla projekt innehåller väl strukturerade data som på ett konsekvent sätt bearbetas på samma sätt oavsett projekt. Produktionskalkylen är ett levande dokument med enkel åtkomst och rapporteringsmöjlighet i båda riktningarna. Kalkylator – arbetsplatsen och även tvärt om.

Detta tjänar du på att använda Geometra

Det finns flera sätt att tjäna och spara pengar genom att använda Geometra för dina kalkylunderlag. Det tydligaste och mest konkreta exemplet är tidsbesparingen i att ett objekt bara behöver mätas en gång.

När du i produktionskalkylen inför ändringar och tillägg kopplat till ett specifikt objekt ser alla inblandade det direkt. Det gör att fel och brister upptäcks i tid och dyra misstag undviks.

Du säkerställer att rätt material används och finns tillgängligt för produktionen. Du slipper då ovälkomna avbrott och kan använda era resurser effektivt.

Prova Geometra gratis i 30 dagar!