Derfor bør du bruke Geometra

Derfor bør du bruke Geometra

Geometra hjelper til å spare tid, øke sporbarhet, lønnsomhet og unngå misforståelser i byggeprosjektene dine. Et verktøy som du bruker gjennom hele prosjektets livssyklus fra anbud til ferdigstillelse. 

Dette er Geometra

Geometra er et kraftig og brukervennlig program for å lage kalkyler som egner seg enten du bruker et kalkyleprogram eller oppretter anbud  i Excel. Geometra er ditt verktøy gjennom hele prosjektets livssyklus. Programmet er skybasert og du kan få tilgang til det fra en hvilken som helst enhet. Ingen installasjon er nødvendig. Skriv inn brukernavn og passord så er du inne i programmet, klar til å begynne å jobbe. Alle oppdateringer og ytelsesforbedringer er sømløse. Du lager kalkylerader for å kunne gjenbruke strukturerte data gjennom hele prosjektets livssyklus. Du oppnår åpenhet og kan oppdage og rette opp feil og mangler i tide, slik at du oppnår optimal økonomi i dine prosjekter. Ved å følge Geometra sin arbeidsprosess forbereder du deg på fremtidige krav til BIM.

Slik bruker du Geometra

Begynn med å lage et nytt prosjekt – last opp tilknyttede filer og dokumenter, PDF-er eller IFC-modeller til en drive . Plasser deretter en referansedimensjon etter en kjent dimensjon på tegningen. Lag en struktur gjennom et sett med mapper for objektene dine, eller gjenbruk tidligere lagrede mappestrukturer i programmet.

Ved hjelp av måleverktøyene for areal, linje og punkter måler og lager du beregningsobjekter. Et objekt blir opprettet én gang og kan deretter bli gjenbrukt et uendelig antall ganger i kalkylen din. Navngi objektene dine så får de høy sporbarhet gjennom hele prosessen. Beregn mengden og lag din anbudberegning  ved å bruke de integrerte kalkyleradene i programmet – som du kobler til ett objekt eller en gruppe objekter. Her kompilerer   du deretter mengdene dine og setter pris og tid på arbeid og materialer.

Din BIM-tilpassede arbeidsprosess i Geometra

Når anbudet vinnes, dupliserer du anbudskalkylen før du låser den. Anbudskalkylen er nå referanseobjektet du skal bruke gjennom hele prosjektets levetid. Duplikatet kalles produksjonskalkyle og er nå det levende dokumentet som deles av alle ansatte som skal ha tilgang til prosjektet, som anbudsansvarlig, arbeidsleder og håndverker. Alle kan se en oppdatert versjon av produksjonskalkylen til enhver tid, sammen med tilhørende tegninger og beskrivelser. Ved å følge denne prosessen forbereder du deg på eventuelle fremtidige krav til BIM. Ute i felten kan du enkelt oppdatere arbeidsflyten på kalkyleobjektene ved å legge inn gjeldende status: Ikke begynt, arbeid pågår, se gjennom eller klar. Ved å duplisere produksjonskalkylen lager du et eget grunnlag for dine endringer og tillegg. Du kopierer selvfølgelig endringer og tillegg, som legges inn i produksjonskalkylen.

Ved å hele tiden jobbe med definerte og navngitte objekter, mappestrukturer og lagrede kalkylerader, sikrer du at alle prosjekter inneholder godt strukturerte data som konsekvent behandles på samme måte, uavhengig av prosjekt. Produksjonskalkylen er et levende dokument med enkel tilgang og rapportering i begge retninger, fra anbudsansvarlig til arbeidsplassen og omvendt.

Disse fordelene får du ved å bruke Geometra

Det er flere måter å tjene og spare penger på ved å bruke Geometra for dine kalkyler. Det mest åpenbare og konkrete eksemplet er tidsbesparelsen ved at et objekt kun må måles én gang.

Når du innfører endringer og tillegg koblet til et spesifikt objekt i produksjonskalkylen, ser alle involverte parter det umiddelbart. Dette gjør at feil og mangler oppdages i tide og kostbare feil unngås.

Du sørger for at riktig materiale blir brukt og er tilgjengelig for produksjonen. Da unngår du uønskede avbrudd og kan bruke ressursene dine effektivt.

Les mer om Geometra og prøv en 30 dagers gratis prøveperiode!