Vi välkomnar 2024 med nya uppdateringar i Geometra, v4.2.7

Vi välkomnar 2024 med nya uppdateringar i Geometra, v4.2.7

Årets första uppdatering av Geometra är här! Vi fortsätter att förbättra och justera saker i Geometra och vi har sammanställt en lista över de senaste ändringarna här.

När du öppnar Geometra för första gången efter uppdateringen måste du rensa chachen för att allt ska fungera. Så här gör du:

 1. Logga in i Geometra.
 1. Tryck på F12.
 1. Gå till Application (alternativet i den övre raden, om du inte ser det, klicka på pilarna)
 1. Välj storage i raden till vänster.
 1. Glöm inte att kryssa boxen ”including third-party cookies”.
 1. Tryck på “Clear site data”.
 1. Ladda sedan om sidan. Kortkommado: CTRL+R eller F5.
 2. Du måste nu logga in igen.
 1. Du kan stänga det nya fönster som dykt upp.

Funktioner

 • Ett alternativ för att växla mellan hh:mm och decimalinmatning för tidsfält i rader har lagts till, växlingsalternativet finns längst ner i panelen för rader.
 • En ny dialogruta kommer att visas när filer laddas upp för att blockera användarinteraktion, detta för att säkerställa att uppladdningar slutförs korrekt.
 • Genväg tillagd för att gruppera objekt med ”Ctrl + G”.
 • Genväg tillagd för att avgruppera objekt med ”Ctrl + Shift + G”.
 • Genväg för SnapOn ändrad från ”Ctrl + G” till ”Alt + Q”.
 • Höjd har lagts till som ett alternativ att visa med etiketter.
 • Högerklicka på en mapp i kalkylträdet ger nu möjlighet att spara den aktuellt valda strukturen som en mall.
 • Högerklicka i kalkylträdet ger nu möjlighet att infoga mallar från kontextmenyn.
 • Objektnamn kommer nu att bygga en per projekt-lista för automatisk ifyllning från tidigare angivna namn i projektet.
 • Att välja flera objekt kommer nu att visa genomsnittsvärdena för de valda objekten.

Förbättringar

 • Det bör inte vara möjligt att ange ett tomt värde för Nr/Tag för Mappar och Objekt.
 • Granskat alla dialogrutor och dialoger, och de borde nu kunna bekräftas/accepteras med hjälp av ”Enter”-tangenten.
 • Användare med rollen Viewer ska inte längre kunna exportera prisdata från Rader.
 • Användare med rollen Viewer ska inte längre kunna redigera tidfältet i Rader.
 • Reduktioner bör nu fungera bättre med flyttning framåt/bakåt i lagren.
 • Kopiera/klistra in mellan sidor som inte matchar i storlek och layout kommer nu att meddela användaren med ett fel om kopierade objekt skulle hamna utanför målsidan.
 • PDF-sidorotation kommer nu att sparas per sida.
 • Kalkylträdets mappstruktur kommer nu alltid att vara synlig, även när filter används.
 • Allmänna förbättringar av lokaliseringsfunktioner.
 • Generella förbättringar av användargränssnittet för sammanhållning.
 • Förbättrad inmatning för opacitetsfält.
 • Tog bort tomma () från export när det exporteras mappar och objekt utan Nr/Tag.
 • Export av Rader kommer nu endast att exportera de kolumner du har valt att visa i Raderna.
 • Sidnummer har lagts till i filnamnet vid export.
 • Utskriftskvaliteten kommer nu att kommas ihåg mellan utskrifter.
 • Ytterligare förbättringar av hastighet och prestanda för den nya SnapOn-läget som kallas Beta.
 • Exporter bör nu bättre representera strukturen av data i Estimatstrukturen.
 • Vinklar kan nu matas in med decimaler i dialogrutan.

Buggfixar

 • Åtgärdade ett fel där appen inte korrekt sparade tillståndet för synliga/dolda paneler som egenskaper och rader.
 • Åtgärdade ett fel där opaciteten för linjer inte kopierades och klistrades in korrekt.
 • Åtgärdade ett fel där navigering från kalkyl till drive ibland inträffade.
 • Åtgärdade ett fel där dialogrutan för plattor ibland öppnades igen efter att objekt hade raderats.
 • Åtgärdade ett fel som gjorde att rader som inte längre användes i projektet fortfarande dök upp vid automatisk ifyllning av rader.
 • Åtgärdade ett fel där användning av genvägen F10 för att ställa in vinklar inte korrekt tillämpade vinkeln på objektet.
 • Åtgärdade ett fel där ett negativt värde ibland visades i nettovärdena.
 • Åtgärdade ett fel där flytta objekt framåt/bakåt på sidan ibland skulle återställas när QuickSwitch användes.
 • Åtgärdade ett fel där dialogrutan för filuppladdning visade det tidigare uppladdade filnamnet i vissa fall.
 • Åtgärdade ett fel där Drive inte uppdaterades korrekt i flersidiga scenarier.
 • Åtgärdade ett fel där data som visas i dialogrutan för ersättning av rader inte alltid visades korrekt.
 • Åtgärdade ett fel där användning av ”Välj alla” med aktiverade filter kunde ge felaktigt värde för ”Valda objekt”: räkning.
 • Åtgärdade ett fel där linjetjocklek inställd på 10 ibland kunde konverteras till 100.
 • Åtgärdade ett fel där användning av F9-genvägen för att ställa in plattor inte korrekt sparade inmatningen.

Har du några frågor? Mejla oss på support@rukkor.com eller chatta med oss i appen.