Vi ønsker 2024 velkommen med nye oppdateringer i Geometra, v4.2.7

Vi ønsker 2024 velkommen med nye oppdateringer i Geometra, v4.2.7

En ny oppdatering for det nye året! Mens vi fortsetter å forbedre og finjustere ting i Geometra, har vi satt sammen en liste over de siste endringene og rettelsene for deg her.

Når du åpner Geometra for første gang etter oppdateringen, må du tømme hurtigbufferen for at alt skal fungere. Slik gjør du det:

 1. Logg deg inn i Geometra.
 1. Trykk F12.
 1. Gå til Applikasjonen (valg på øverste linje, ser du den ikke klikk på vinklene).
 1. Velg Storage i kolonne til venstre under overskrift Application.
 1. Ikke glem å krysse av i boksen 'including third-party cookies'.
 1. Trykk 'Clear site data'.
 1. Deretter laster du inn siden på nytt. Snarvei: CTRL+R.
 1. Du må nå logget på igjen.
 1. Du kan nå lukke det nye vinduet som kom frem.

Funksjoner

 • Et alternativ for å veksle mellom hh:mm og desimal inndata for Tidsfelter i rader er lagt til, veksle tilgjengelig nederst i Radpanel.
 • Et nytt dialogvindu vises når filer lastes opp for å blokkere brukerinteraksjon, dette er for å forsikre at opplastninger fullføres korrekt.
 • Hurtigtast lagt til for gruppering av objekter med 'Ctrl + G'.
 • Hurtigtast lagt til for oppløsning av grupper med 'Ctrl + Shift + G'.
 • Hurtigtast for SnapOn endret fra 'Ctrl + G' til 'Alt + Q'.
 • Høyde er lagt til som et alternativ for visning med etiketter.
 • Høyreklikk på en mappe i kalkyletstrukturen gir nå muligheten til å lagre gjeldende valgte mappestruktur som en mal.
 • Høyreklikk i kalkyletreet gir nå muligheten til å sette inn maler fra høyreklikkmeny.
 • Objekt navn vil nå bygge en prosjektspesifikk liste for automatisk utfylling basert på tidligere angitte navn i prosjektet.
 • Valg av flere objekter vil nå vise gjennomsnittsverdiene for de valgte objektene.

Forbedringer

 • Det skal nå være mulig å sette en blank verdi for Nr/Tag for Mapper og Objekter.
 • Gjennomgått alle dialogvinduer og dialoger, og de skal nå kunne bekreftes/aksepteres ved å bruke 'Enter'-tasten.
 • Brukere med rolle som Viewer skal ikke lenger kunne eksportere prisdata fra Rader.
 • Brukere med rolle som Viewer skal ikke lenger kunne redigere tid feltet i Rader.
 • Reductions should now work better with move to front/back in the layers
 • Kopiering/lime inn mellom sider som ikke matcher i størrelse og layout vil nå gi brukeren en feilmelding hvis kopierte objekter havner utenfor målsiden.
 • PDF-siderotasjon vil nå bli lagret på en per sides basis.
 • Kalkyletreets mappestruktur vil nå alltid være synlig, selv når filtre brukes.
 • Generelle forbedringer for lokaliseringsfunksjoner.
 • Generelle forbedringer av UI for kohesivitet.
 • Forbedret inndata for opasitetsfelt.
 • Fjernet tomme () fra eksport når det eksporteres mapper og objekter uten Nr/Tag.
 • Eksport av Rader vil nå kun eksportere de kolonnene du har valgt å vise i Radene.
 • Sidenummer er lagt til filnavnet i eksportene.
 • Utskrift kvalitet vil nå bli husket mellom utskrifter.
 • Ytterligere forbedringer for hastighet og ytelse for nye SnapOn-modus kalt Beta.
 • Eksportene skal nå bedre representere strukturen til dataene i kalkyle strukturen.
 • Vinkler kan nå legges inn med desimaler i dialogboksen.

Feilrettinger

 • Fikset en feil der appen ikke lagret tilstanden korrekt for synlige/usynlige paneler som Egenskaper og Rader.
 • Fikset en feil der linjeopasitet ikke ble kopiert og limt inn korrekt.
 • Fikset en feil der det noen ganger oppstod en feil ved navigering fra Estimat til Drive.
 • Fikset en feil der dialogboksen for fliser noen ganger ville åpnes igjen etter at objekter var slettet.
 • Fikset en feil som førte til at rader som ikke lenger ble brukt i prosjektet fortsatt ble vist ved automatisk utfylling av rader.
 • Fikset en feil der bruk av hurtigtasten F10 ikke åpnet dialogvinduet for vinkel.
 • Fikset en feil der en negativ verdi noen ganger ville vises i nettoverdier.
 • Fikset en feil der flytting av objekter fremover/bakover på siden noen ganger ville tilbakestilles ved bruk av QuickSwitch.
 • Fikset en feil der dialogboksen for filopplasting viste det tidligere opplastede filnavnet i noen tilfeller.
 • Fikset en feil der Drive ikke ble oppdatert korrekt i scenarier med flere sider.
 • Fikset en feil der data som vises i dialogboksen for erstatning av rader ikke alltid ble vist korrekt.
 • Fikset en feil der bruk av 'Velg alle' mens filtre var aktivert, kunne gi feil verdi for 'Valgte objekter:' telling.
 • Fikset en feil der linjetykkelse satt til 10 noen ganger ville konverteres til 100.
 • Fikset en feil der bruk av F9 hurtigtasten for å sette fliser ikke korrekt lagret inndataet.

Har du noen spørsmål? Send oss en e-post til support@rukkor.com eller chat med oss i appen.