Alternativ til Bluebeam

Alternativ til Bluebeam

Bytt fra Bluebeam til Geometra

Det er mange likheter, men også et par avgjørende forskjeller mellom Geometra og BlueBeam Revu. Hovedforskjellen for deg som bruker er at Geometra brukes og administreres på prosjektnivå, mens du gjør dette på filnivå i BlueBeam Revu. Geometra er fullstendig skybasert, noe som betyr at du slipper lokale installasjoner. Du kan logge inn med brukernavn og passord fra hvilken som helst enhet. Siden Geometra fungerer på tvers av plattformer, kan du kjøre den på både PC, Mac og Linux. BlueBeam Revu oppdateres og oppgraderes kun for PC og BlueBeam Revu for Mac er ikke lenger tilgjengelig.

I Geometra lager du prosjekter og i prosjektets Drive laster du opp filer, dokumenter og beskrivelser. Innenfor prosjektets ramme jobber man så fra mengdeutmåling til ferdig kalkylegrunnlag om man ønsker det. Geometra er så mye mer enn et program for mengdeuttak. I Geometra kan du koble sammen målte objekter fra prosjektets tegninger og filer direkte til kalkylerader, for å lage informasjon om hvilket arbeid som skal utføres, velge materialer, prise arbeid og materialer, samt angi tidsforbruk. Du eksporterer deretter kalkyleradene til Excel med noen få tastetrykk og får en CSV-fil.

Tilgjengelighet

Programmet fungerer like bra på tvers av enheter, enten det er PC, Mac eller Linux. Oppdateringer skjer sømløst og all prosjektinformasjon lagres automatisk i skyen. Du vil alltid jobbe i den oppdaterte versjonen av prosjektet ditt.

Kalkylefunksjon

Ved å koble en kalkylerad direkte til ett eller flere objekter, legger du inn informasjon om segmenter/bygningsdeler, arbeid, materialer, enhetspris og tid. Dermed får du en klar oversikt over prosjektet. En kalkylerad som inneholder en formel du har satt opp, eller et bestemt materiale, kan enkelt lagres i et radbiblioteket eller deles med andre Geometra-brukere innenfor samme arbeidslag/avdeling om du ønsker det.

Versjonshåndtering

Du kan enkelt duplisere et prosjekt for å beregne alternative kalkyler eller opprette og angi endringer og tillegg i løpet av prosjektet/produksjonen gang. Ved å duplisere et prosjekt gjør du ingen endringer i det opprinnelige anbudsunderlaget, men jobber i en annen versjon. Du har da originalversjonen som referanse å sammenligne med gjennom hele prosjektets levetid.

Del informasjon i et prosjekt

Alle oppdatering og endringer i et prosjekt skjer i sanntid. Det finnes to lisensformer for Geometra. En Creator og en Viewer-variant. Med Creator-lisensen kan du lage prosjekter, objekter og mengdeberegne. Med en (eller flere) Viewer-lisenser kan du se tegninger og objekter, men også angi status for de ulike arbeidstrinn og momenter som er koblet til et objekt. Viewer-lisensen er primært for arbeidsledere og håndverkere i feltet. De kan da rapportere tilbake til den ansvarlige for mengdeberegning eller prosjektlederen om hvor man er i arbeidsprosessen. Dette gjøres enkelt via nettbrett. Samtidig har arbeidslaget alltid tilgang til gjeldende tegninger og kalkylerader.

Support og opplæring i Geometra

Som Geometra-bruker er du garantert rask hjelp via vår personlig bemannede support. Du kan enkelt nå support via chat i programmet, eller via telefon og e-post. Vi holder jevnlig kurs for både nybegynnere som ønsker å komme i gang og for erfarne brukere som ønsker å utdype kalkylearbeidet. All opplæring og kurs er inkludert i lisensen og du som bruker kan delta på et ubegrenset antall kurs i lisensperioden.